להיות בעיניינים
קבלת מידע אישי אודות פעילות העמותה
*
*
*

דע את זכויותיך

העמותות לקידום מקצועי, אשר הוקמו בעקבות הסכם קיבוצי מיום 31.10.1999 בין ההסתדרות לבין המעסיקים, פועלות למען קידומם המקצועי והחברתי של העובדים. כל עובד בדירוג המנהלי זכאי להצטרף לעמותה ובנוסף זכאים להצטרף עובדים בדרוגים אחרים ובתנאי שהמעסיק יעביר דמי חבר שנתיים בגינם.


זכויות העמיתים:

חברות בעמותה הינה זכות של העמית והוא אינו נדרש לתשלום בגינה.

  • סמינרים - עמית זכאי ליציאה לשני סמינרים בשנה המתקיימים במגוון בתי מלון ברחבי הארץ. לזכות העמית החל משנת הזכאות  עומדים לזכותו 1,400 ש"ח , לסבסוד סמינרים אלו. העמית יכול לממש זכאות זו במסגרת סמינר שיאורגן ע"י ועד העובדים במקום עבודתו או סמינר שיתקיים במועד ובמלון המתאימים לו באופן אישי באמצעות מרכז המידע וההזמנות של העמותות לקידום מקצועי חברתי.
  • סמינרים מקצועים בחו"ל - כחבר בעמותה הנך זכאי להשתתף בסמינרים מקצועים יחודיים בחו"ל בסבסוד של 1,500 שח במספר יעדים  בודפשט, ברלין, פראג ומדריד, פורטוגל, אמסטרדם ופולין. בפעילות זו תקבל דגשים מקצועיים חשובים וכן יערכו מפגשים עם עובדי המגזר הציבורי המקביל להכרות והחלפת רעיונות.
  • זכות צבירה - במידה והעמית לא יממש זכאותו במהלך השנה, יהיה באפשרותו לצבור 50% מזכאותו בשנה הנוכחית לשנה שלאחריה (בלי לגרוע מהזכאויות המגיעות לו בשנה השניה ).
  • גמול השתלמות א' - העובד זכאי ללמוד בקורסים לגמול א' ללא הגבלה בעלות מסובסדת של 190 ₪ לכל 50 שעות לימוד. הקורסים מתקיימים במכללות בכל רחבי הארץ בסמוך למקומות העבודה.
  • לימודים לגמול מיוחד ברשויות המקומיות - העובד זכאי לקבל מלגה של עד 2,800 ₪ ללימודים בקורס שלטון מקומי (עד 1,400 ₪ כל שנה).
  • תוספת שכר פנסיוני - עובד המקבל גמול השתלמות, זכאי לתוספת שכר פנסיונית של כ-328 ₪ ברוטו מדי חודש.

 

הדפסשלח לחבר