להיות בעיניינים
קבלת מידע אישי אודות פעילות העמותה
*
*
*

ניהול זמן קוד קורס 12

סקירה תיאורטית של ניהול זמן
עקרונות ומטריצות ניהול זמן
גורמים המשפיעים על ניהול זמן (פנימיים, חיצוניים, אנושיים)
תכנון והצבת יעדים
זרימת תהליך התכנון במונחי זמן
כלים ושיטות לניהול אפקטיבי של זמן

מקורות ביבליוגרפיה

נספח 1

הדפסשלח לחבר