להיות בעיניינים
קבלת מידע אישי אודות פעילות העמותה
*
*
*

עבודת צוות קוד קורס 13

אפיון הצוות האפקטיבי
עקרונות וכלים לשיפור ניהול צוות עובדים (מיקוד, פומביות, איזון, שיטתיות)
שלבים בהתפתחות צוות
סגנונות ומיומנויות בניהול צוות (תוכן ותהליך)
תהליכים קבוצתיים בקבלת החלטות
ניהול ישיבות צוות

 

מקורות ביבליוגרפיה

נספח 1

נספח 2

נספח 3

נספח 4

 נספח 5

 

הדפסשלח לחבר