להיות בעיניינים
קבלת מידע אישי אודות פעילות העמותה
*
*
*

קורסים

חיפוש קורסים
אזור
מילת מפתח
חודש
יום
שעות גמול

פיתוח מצוינות
תמצית הקורס
הכרת הכלים למימוש מיטבי של הפוטנציאל האישי והארגוני
תוכנית הלימוד
אסטרטגיה להשגת יעדים
התמודדות עם שינויים
טכניקות לפיתוח הזיכרון
מושגי יסוד למצוינות
מיומנויות להפעלת הפוטנציאל האישי
אפקטיביות ודרכים להשגת מצוינות
מצוינות ותרבות ארגונית

מספר קורס: 12071
שעות גמל: 40

תאריך פתיחה: 14/12/2017
מספר מפגשים: 5
שעות: 8:00 - 16:00
ימים: ד

מרכז לימוד: אקדמון פרוייקטים - שדות נגב
מחיר עמית: 152 ש"ח
אזור: דרום
עיר: שדות נגב
כתובת: בית יד לבנים
הערות: ימי לימוד: ה-ד'