להיות בעיניינים
קבלת מידע אישי אודות פעילות העמותה
*
*
*

קורסים

חיפוש קורסים
אזור
מילת מפתח
חודש
יום
שעות גמול

קבלת החלטות
תמצית הקורס
העמקת הידע והבנת תהליכי החשיבה וההתנהגות של מקבלי ההחלטה בתהליכים יחידניים וקבוצתיים
תוכנית הלימוד
מהי החלטה ותהליכי קבלת החלטות
תבניות חשיבה בתהליך קבלת החלטות
טכניקות בחקר החשיבה, בפתרון בעיות ובקבלת החלטות
סווג בעיות והחלטות
התהליך האנליטי
פיתוח וניסוח חלופות לצורך קבלת החלטות
חולשות ומגבלות אנוש והחשיבה הרציונאלית בקבלת החלטות
מודלים חלופיים בקבלת החלטות
קבוצות ומנהיגים
תהליכים קבוצתיים קלאסיים בקבלת החלטות

מספר קורס: 12088
שעות גמל: 40

תאריך פתיחה: 17/10/2017
מספר מפגשים: 10
שעות: 17:00 - 20:15
ימים: ג

מרכז לימוד: אקדמון פרוייקטים - אשקלון
מחיר עמית: 152 ש"ח
אזור: דרום
עיר: אשקלון
כתובת: רח' שיבת ציון 5, מתנ"ס תקוותינו