להיות בעיניינים
קבלת מידע אישי אודות פעילות העמותה
*
*
*

קורסים

חיפוש קורסים
אזור
מילת מפתח
חודש
יום
שעות גמול

אינטליגנציה רגשית
תמצית הקורס
הכרת כלים וטכניקות לשיפור מיומנויות האינטליגנציה הרגשית
חשיבות האינטליגנציה הרגשית לפיתוח הפוטנציאל האישי והאנושי
תוכנית הלימוד
הגדרות לאינטליגנציה רגשית
אינטליגנציה רגשית כיכולת קוגניטיבית
אינטליגנציה רגשית כתכונת אישיות
מודלים מעורבים לאינטליגנציה רגשית
בקורות על אינטליגנציה רגשית (תיאוריה, מדידה, ממצאים)
יחסי גומלין בין אינטליגנציה רגשית ובין אינטליגנציה קוגניטיבית
שימוש באינטליגנציה רגשית לקידום אינטרסים

מספר קורס: 12229
שעות גמל: 40

תאריך פתיחה: 17/10/2017
מספר מפגשים: 10
שעות: 17:15 - 20:30
ימים: ג

מרכז לימוד: מכללת שבירו באר שבע
מחיר עמית: 152 ש"ח
אזור: דרום
עיר: באר שבע
כתובת: יד ושם 6