להיות בעיניינים
קבלת מידע אישי אודות פעילות העמותה
*
*
*

קורסים

חיפוש קורסים
אזור
מילת מפתח
חודש
יום
שעות גמול

מבוא לפסיכולוגיה
תמצית הקורס
הכרת מושגי יסוד וגישות תיאורטיות ומחקריות בפסיכולוגיה
הכרת כלי המחקר העיקריים
תוכנית הלימוד
מבוא לפסיכולוגיה – גישות, שיטות מחקר
תהליך התפיסה
למידה והתניה – גישה ביהביוריסטית, התניה קלאסית ואופראנטית,גישה קוגניטיבית ולמידה חברתית
תיאוריות המוטיבציה
פסיכופתולוגיה
שיטות טיפול
החשיבה
פסיכולוגיה חברתית/פיזיולוגית/קלינית/קוגניטיבית/חינוכית
קוגניציה חברתית (חשיבה סיבתית, תהליכי ייחוס, סכמות וסטריאוטיפים)

מספר קורס: 12146
שעות גמל: 60

תאריך פתיחה: 13/12/2017
מספר מפגשים: 15
שעות: 17:00 - 20:15
ימים: ד

מרכז לימוד: מכללת אתגר - ירושלים
מחיר עמית: 228 ש"ח
אזור: ירושלים
עיר: ירושלים
כתובת: סוקולוב 15 - בית מיטשל