להיות בעיניינים
קבלת מידע אישי אודות פעילות העמותה
*
*
*

קורסים

חיפוש קורסים
אזור
מילת מפתח
חודש
יום
שעות גמול

פיתוח קריירה
תמצית הקורס
הכרת מקומה של הקריירה בעולם משתנה
הכרת הבסיס התיאורטי ויישומיו להתפתחות קריירה ולבחירת מקצוע
תוכנית הלימוד
עבודה, מקצוע וקריירה
התפתחות הקריירה על פי פרדיגמה מיטבית
בחירה מקצועית ובגרות מקצועית
תכנון והתפתחות קריירה בעולם הפוסט-מודרני
גישות ותיאוריות בבחירת מקצוע ובהתפתחות קריירה
חינוך לקריירה בגישה מערכתית אינטגרטיבית
זהות האני, זהות מגדרית וזהות מקצועית

מספר קורס: 12200
שעות גמל: 40

תאריך פתיחה: 24/12/2017
מספר מפגשים: 10
שעות: 16:15 - 19:30
ימים: א

מרכז לימוד: מכללת בת ים
מחיר עמית: 152 ש"ח
אזור: שפלה
עיר: בת ים
כתובת: רהב 7