להיות בעיניינים
קבלת מידע אישי אודות פעילות העמותה
*
*
*

קורסים

חיפוש קורסים
אזור
מילת מפתח
חודש
יום
שעות גמול

תקשורת אירגונית
תמצית הקורס
זיהוי ערוצי תקשורת ארגונית
הכרת מודלים של תקשורת פורמאלית וא-פורמאלית
הבנת מקורות של חסמי תקשורת ודרכים להתמודדות אפקטיבית
תוכנית הלימוד
תפקידי התקשורת בארגון
גישות תיאורטיות בתקשורת ארגונית
זרימת מידע בארגון הפורמאלי ובארגון הא-פורמאלי
ליקויים בתהליכי תקשורת
אבחון האפקטיביות של התקשורת הארגונית
עיצוב ערוצי תקשורת ארגונית
התקשורת והגורם האנושי בארגון

מספר קורס: 10662
שעות גמל: 40

תאריך פתיחה: 17/10/2017
מספר מפגשים: 10
שעות: 17:00 - 20:15
ימים: ג

מרכז לימוד: מכון תמר - אריאל
מחיר עמית: 152 ש"ח
אזור: השרון
עיר: אריאל
כתובת: דרך אפרתה 25 , אשכול פיס