להיות בעיניינים
קבלת מידע אישי אודות פעילות העמותה
*
*
*

קורסים

חיפוש קורסים
אזור
מילת מפתח
חודש
יום
שעות גמול

ניהול זמן
תמצית הקורס
הכרת עקרונות ושיטות לניצול וניהול יעיל של משאב הזמן
תוכנית הלימוד
סקירה תיאורטית של ניהול זמן
עקרונות ומטריצות ניהול זמן
גורמים המשפיעים על ניהול זמן (פנימיים, חיצוניים, אנושיים)
תכנון והצבת יעדים
זרימת תהליך התכנון במונחי זמן
כלים ושיטות לניהול אפקטיבי של זמן

מספר קורס: 12183
שעות גמל: 40

תאריך פתיחה: 18/10/2017
מספר מפגשים: 10
שעות: 17:00 - 20:15
ימים: ד

מרכז לימוד: העמותה לחינוך בלתי פורמלי - נתניה
מחיר עמית: 152 ש"ח
אזור: השרון
עיר: נתניה
כתובת: הרב קוק 18