להיות בעיניינים
קבלת מידע אישי אודות פעילות העמותה
*
*
*

קורסים

חיפוש קורסים
אזור
מילת מפתח
חודש
יום
שעות גמול

ניהול ידע בארגונים
תמצית הקורס
הבנה והכרות עם כלים לניהול ידע בארגון
הכרת כלים יישומיים להטמעת תהליכי ניהול הידע בארגון
תוכנית הלימוד
למידה ארגונית וניהול הידע
תהליכי תכנון ופיתוח מוצרים מבוססי ידע
כלים מתודולוגיים וטכנולוגיים לתמיכה בידע ובלמידה ארגונית
תשתיות תומכות ידע (תפעוליות, טקטיות ואסטרטגיות)
עקרונות תכנון וחשיבה אסטרטגית עסקית
עבודת הארגון בעידן הידע

מספר קורס: 12377
שעות גמל: 100
קהל יעד: לעובדי עיריית נשר בלבד

תאריך פתיחה: 15/10/2017
מספר מפגשים: 25
שעות: 16:15 - 19:30
ימים: א

מרכז לימוד: אקדמון פרוייקטים - נשר
מחיר עמית: 380 ש"ח
אזור: צפון
עיר: נשר
כתובת: הברוש 1, ביה"ס תיכון מקיף
הערות: לעובדי עיריית נשר בלבד