להיות בעיניינים
קבלת מידע אישי אודות פעילות העמותה
*
*
*

קורסים

חיפוש קורסים
אזור
מילת מפתח
חודש
יום
שעות גמול

שיפור תדמית אישית
תמצית הקורס
הכרת הכלים והמיומנויות לצמיחה והעצמה תוך מימוש הפוטנציאל האישי
תוכנית הלימוד
תקשורת בינאישית (מילולית ולא מילולית)
אסרטיביות
תפיסה מערכתית ככלי למימוש עצמי
קידום אינטרסים אישיים ומקצועיים
הצבת יעדים והדרכים למימושם
אינטליגנציה אישית
תהליכי קבלת החלטות

מספר קורס: 13388
שעות גמל: 40

תאריך פתיחה: 16/10/2017
מספר מפגשים: 10
שעות: 16:30 - 19:45
ימים: ב

מרכז לימוד: אינטלקט אקדמון - מגדל העמק
מחיר עמית: 152 ש"ח
אזור: צפון
עיר: מגדל העמק
כתובת: ניצנים 39