להיות בעיניינים
קבלת מידע אישי אודות פעילות העמותה
*
*
*

קורסים

חיפוש קורסים
אזור
מילת מפתח
חודש
יום
שעות גמול

עריכה לשונית וכתיבה מנהלית
תמצית הקורס
השפה היא חלק מההתנהלות העסקית והאדמיניסטרטיבית הרגילה ושליטה ברזיה ה יא הכרח לתפקוד מיטבי והשגת יעדי הארגון, בקורס נעסוק בהכרת עקרונות הכתיבה והעריכה המנהלית ונקנה ידע ומיומנויות בכתיבה ועריכה מנהלית.
תוכנית הלימוד
עריכה לשונית – מבוא
כללי כתיב וסמני פיסוק
תחביר ודקדוק
עקרונות הכתיבה והניסוח
סוגי מסמכים מנהליים, מכתב, מזכר, דו"ח, פרוטוקול, נוהל
עקרונות מרכזיים בבניית טקסט
סימני עריכה גראפיים
מכתבי תגובה
ניבים ומטבעות לשון
דו-משמעות וחד-משמעות
כללי תעתיק
סדנא התנסותית בכתיבה מנהלית ובעריכה לשונית

מספר קורס: 13419
שעות גמל: 100

תאריך פתיחה: 16/10/2017
מספר מפגשים: 25
שעות: 17:00 - 20:15
ימים: ב

מרכז לימוד: עמל השגים - חדרה
מחיר עמית: 380 ש"ח
אזור: השרון
עיר: חדרה
כתובת: באר אורה 1