להיות בעיניינים
קבלת מידע אישי אודות פעילות העמותה
*
*
*

קורסים

חיפוש קורסים
אזור
מילת מפתח
חודש
יום
שעות גמול

מחשבים - גיליון אלקטרוני מתחילים
תמצית הקורס
שליטה במיומנות המחשב היא חלק מרכזי בעבודתו של כל עובד בסביבה משרדית.
הקורס יכשיר את המשתתף באופן בסיסי בעבודה על המחשב ויקנה מיומנות בתוכנת גיליון אלקטרוני.
תוכנית הלימוד
עבודה בסביבת חלונות.
עקרונות יסוד ושימוש בגיליון אלקטרוני (פתיחה ושמירת קובץ, התאמת סביבת העבודה, טיפול בגיליונות).
תאים (הכנסת נתונים, עריכה, מחיקה, חיפוש, מיון).
נוסחאות חישוב (ערך יחסי, מוחלט F4, פעולות אריתמטיות, סכימה).
אשף הפונקציות, פונקציות לוגיות (If).
עיצוב תבניות (תוכן, יישור, אפקטים, מספרים/תאריכים).
העברת טבלה מWord ל .Ecxel
גרפים.
יצירת טופס הגנה על תאים.

מספר קורס: 13701
שעות גמל: 40

תאריך פתיחה: 15/01/2018
מספר מפגשים: 10
שעות: 17:00 - 20:15
ימים: ב

מרכז לימוד: העמותה לחינוך בלתי פורמלי - נתניה
מחיר עמית: 152 ש"ח
אזור: השרון
עיר: נתניה
כתובת: הרב קוק 18