להיות בעיניינים
קבלת מידע אישי אודות פעילות העמותה
*
*
*

קורסים

חיפוש קורסים
אזור
מילת מפתח
חודש
יום
שעות גמול

ניהול זמן
תמצית הקורס
הכרת עקרונות ושיטות לניצול וניהול יעיל של משאב הזמן
תוכנית הלימוד
סקירה תיאורטית של ניהול זמן
עקרונות ומטריצות ניהול זמן
גורמים המשפיעים על ניהול זמן (פנימיים, חיצוניים, אנושיים)
תכנון והצבת יעדים
זרימת תהליך התכנון במונחי זמן
כלים ושיטות לניהול אפקטיבי של זמן

מספר קורס: 13585
שעות גמל: 40
קהל יעד: לעובדי אותה הרשות בלבד!

תאריך פתיחה: 15/02/2018
מספר מפגשים: 10
שעות: 16:30 - 19:45
ימים: ה

מרכז לימוד: מכון תמר - חולון בעירייה
מחיר עמית: 152 ש"ח
אזור: שפלה
עיר: חולון
כתובת: בניין העירייה רח' ויצמן 58