להיות בעיניינים
קבלת מידע אישי אודות פעילות העמותה
*
*
*

קורסים

חיפוש קורסים
אזור
מילת מפתח
חודש
יום
שעות גמול

איכות מצוינות שיפור השירות וניהולו
תמצית הקורס
העמקת תודעת השירות ליצירת שביעות רצון הלקוחות
הרחבת מיומנויות השירות לטיפול יעיל במצבי שירות מורכבים
הרחבת מיומנויות ודפוסי התנהגות העוסקים בתחום במגעים עם לקוחות פנימיים ו/או חיצוניים
תוכנית הלימוד
המשתנים העיקריים הקובעים מידת שביעות רצון הלקוח
השירות האיכותי – גורמים מסייעים וגורמים מעכבים
ראקטיביות ופרואקטיביות בשירות
תפיסות ומיומנויות התנהגות ותקשורת במצבי שירות מורכבים
המפגש הבינאישי עם בעלי סגנונות תקשורת שונים
הטיפול היעיל בלקוח והקודים התקשורתיים (דיבור, שפת הגוף, הקול, הפנים)
טכניקות יעילות בהתמודדות עם התנגדויות
דרכים להתמודדות עם מצבי לחץ ושחיקה של עובדי השירות
אספקטים משפטיים ואתיים במתן שירות
אמנה לאיכות השירות

מספר קורס: 13498
שעות גמל: 100

תאריך פתיחה: 16/01/2018
מספר מפגשים: 25
שעות: 17:00 - 20:15
ימים: ג

מרכז לימוד: אקדמון פרוייקטים - עכו הסתדרות
מחיר עמית: 380 ש"ח
אזור: צפון
עיר: עכו
כתובת: העצמאות 13, בית ההסתדרות