להיות בעיניינים
קבלת מידע אישי אודות פעילות העמותה
*
*
*

קורסים

חיפוש קורסים
אזור
מילת מפתח
חודש
יום
שעות גמול

פיתוח מצוינות
תמצית הקורס
הכרת הכלים למימוש מיטבי של הפוטנציאל האישי והארגוני
תוכנית הלימוד
אסטרטגיה להשגת יעדים
התמודדות עם שינויים
טכניקות לפיתוח הזיכרון
מושגי יסוד למצוינות
מיומנויות להפעלת הפוטנציאל האישי
אפקטיביות ודרכים להשגת מצוינות
מצוינות ותרבות ארגונית

מספר קורס: 13889
שעות גמל: 40

תאריך פתיחה: 27/02/2018
מספר מפגשים: 10
שעות: 17:00 - 20:15
ימים: ג

מרכז לימוד: אקדמון פרוייקטים - עפולה
מחיר עמית: 152 ש"ח
אזור: צפון
עיר: עפולה
כתובת: מרכז קהילתי ויצו, רח' עומר 5