להיות בעיניינים
קבלת מידע אישי אודות פעילות העמותה
*
*
*

קורסים

חיפוש קורסים
אזור
מילת מפתח
חודש
יום
שעות גמול

ניהול ידע בארגונים
תמצית הקורס
הבנה והכרות עם כלים לניהול ידע בארגון
הכרת כלים יישומיים להטמעת תהליכי ניהול הידע בארגון
תוכנית הלימוד
למידה ארגונית וניהול הידע
תהליכי תכנון ופיתוח מוצרים מבוססי ידע
כלים מתודולוגיים וטכנולוגיים לתמיכה בידע ובלמידה ארגונית
תשתיות תומכות ידע (תפעוליות, טקטיות ואסטרטגיות)
עקרונות תכנון וחשיבה אסטרטגית עסקית
עבודת הארגון בעידן הידע

מספר קורס: 13544
שעות גמל: 100

תאריך פתיחה: 05/03/2018
מספר מפגשים: 25
שעות: 17:00 - 20:15
ימים: ב ד

מרכז לימוד: אינטלקט אקדמון - ראמה
מחיר עמית: 380 ש"ח
אזור: צפון
עיר: ראמה
כתובת: בי"ס לאטיני