להיות בעיניינים
קבלת מידע אישי אודות פעילות העמותה
*
*
*

קורסים

חיפוש קורסים
אזור
מילת מפתח
חודש
יום
שעות גמול

טיפול בפניות הציבור
תמצית הקורס
הכרת הסיבות הגורמות לציבור לפנות והדרכים לטיפול בהן
הבנת והכרת התלונות כבסיס לשיפור
תוכנית הלימוד
סוגי התלונות והפניות
דרכי פניה ותלונה
היבטים משפטיים בפניות הציבור
מאפיינים ודרישות ממטפל בפניות הציבור
פענוח הפניה והטיפול הנדרש
תקשורת ואסטרטגיה תקשורתית
שיפור השירות וניהול פניות הציבור

מספר קורס: 13595
שעות גמל: 40

תאריך פתיחה: 18/02/2018
מספר מפגשים: 5
שעות: 8:15 - 16:00
ימים: א ב ג ד ה

מרכז לימוד: מכללת אתגר - ירושלים
מחיר עמית: 152 ש"ח
אזור: ירושלים
עיר: ירושלים
כתובת: סוקולוב 15 - בית מיטשל