להיות בעיניינים
קבלת מידע אישי אודות פעילות העמותה
*
*
*

קורסים

חיפוש קורסים
אזור
מילת מפתח
חודש
יום
שעות גמול

שיפור תדמית אישית
תמצית הקורס
מהם מרכיבי תדמית אישית ותדמית עסקית, מרכיבי הרושם הראשוני, משמעותו וחשיבותו. כוחה של התקשורת הבלתי מילולית והתדמית האישית, כיצד נשפר סגנון וגישה אישית ונשלוט בשפת הגוף, התמודדות עם שינויים/ התנגדויות.
תוכנית הלימוד
תקשורת בינאישית (מילולית ולא מילולית)
אסרטיביות
תפיסה מערכתית ככלי למימוש עצמי
קידום אינטרסים אישיים ומקצועיים
הצבת יעדים והדרכים למימושם
אינטליגנציה אישית
תהליכי קבלת החלטות

מספר קורס: 13999
שעות גמל: 40

תאריך פתיחה: 15/02/2018
מספר מפגשים: 5
שעות: 8:15 - 16:00
ימים: ה

מרכז לימוד: הקתדרה העממית רעננה
מחיר עמית: 152 ש"ח
אזור: השרון
עיר: רעננה
כתובת: קרן היסוד 75