להיות בעיניינים
קבלת מידע אישי אודות פעילות העמותה
*
*
*

קורסים

חיפוש קורסים
אזור
מילת מפתח
חודש
יום
שעות גמול

מבוא לגרפולוגיה
תמצית הקורס
תכלית הקורס הינה להקנות ידע בסיסי המאפשר אבחון על-פי גרפולוגיה, תורת
הכתב, על-פיה משתקפים התנהגות האדם, תכונותיו, היכולות השכליות
והחברתיות שלו ומצבו הנפשי והגופני, פנימיותו וחיצוניותו.
תוכנית הלימוד
מבוא לגרפולוגיה - הבנת התהליכים הנפשיים, פיסיים ומנטאליים בכתב היד.
הרכיבים הגרפולוגים - דף הנייר, השוליים.
משמעות מהלך שורות, מרחקים בין אותיות, מרחקים בין מילים.
שלושת אזורי הכתיבה, מרחקים בין משפטים, גודל האותיות.
זיהוי של לחצים פיזיים בכתב היד והמצוקה.
פענוח צורת האותיות מ-א' עד ת'.
שקר ומרמה בכתב היד + חתימות ומהי גרפותרפיה.
התאמה מקצועית על פי כתב היד.
התנסות בפענוח כתב יד.

מספר קורס: 13775
שעות גמל: 40
קהל יעד: לסייעות בלבד!

תאריך פתיחה: 20/06/2018
מספר מפגשים: 10
שעות: 17:00 - 20:15
ימים: ד

מרכז לימוד: קמפוס השפלה - רמלה
מחיר עמית: 152 ש"ח
אזור: שפלה
עיר: רמלה
כתובת: הזית 4