להיות בעיניינים
קבלת מידע אישי אודות פעילות העמותה
*
*
*

קורסים

חיפוש קורסים
אזור
מילת מפתח
חודש
יום
שעות גמול

מחשבים - גיליון אלקטרוני מתקדמים
תמצית הקורס
שליטה במיומנות המחשב היא חלק מרכזי בעבודתו של כל עובד בסביבה משרדית.
הקורס יכשיר את המשתתף באופן מורחב בעבודה על המחשב ויקנה מיומנות מתקדמות בתוכנת גיליון אלקטרוני.
תוכנית הלימוד
חזרה על יסודות האקסל.
מתן שמות לטווחים, עבודה עם קשרים, הגנה על תחומים.
עיצובים מיוחדים, עיצובים מותנים.
דוחות, נוסחאות סיכום וספירה, סיכומי ביניים.
טבלאות ציר.
עבודה בבסיסי נתונים.
פונקציות מתקדמות, פונקציות מתמטיות, פונקציות לוגיות IF מקונן, פונקציות טקסט, פונקציות סטטיסטיות, פונקציות Lookup, בירור מידע, הפניות.
הגנה על תחומים, אבטחת נתונים.
בניית תבניות ותרחישים.
עיבודים מתקדמים לנתונים, פונקציות יבוא ויצוא, מיון וסינון, הצגת נתונים.
גרפים ותרשימים מתקדמים.

מספר קורס: 13725
שעות גמל: 40

תאריך פתיחה: 30/04/2018
מספר מפגשים: 10
שעות: 17:30 - 20:45
ימים: ב

מרכז לימוד: מועצת פועלים - כרמיאל
מחיר עמית: 152 ש"ח
אזור: צפון
עיר: כרמיאל
כתובת: שד' נשיאי ישראל 33