להיות בעיניינים
קבלת מידע אישי אודות פעילות העמותה
*
*
*

קורסים

חיפוש קורסים
אזור
מילת מפתח
חודש
יום
שעות גמול

איכות מצוינות שיפור השירות וניהולו
תמצית הקורס
הבנת טיפוח תודעת השירות בארגונים ובמגזר הציבורי
הכרת הכלים לשיפור יכולות ותהליכי עבודה
תוכנית הלימוד
מצוינות ארגונית בארץ ובעולם – מבוא
מערכות ומודלים למצוינות ארגונית
תשתיות לניהול איכות ארגונית וציבורית
תכנון אסטרטגי ותוכניות עבודה לניהול מצוינות
בקרה ניהולית ומדדי איכות ומצוינות
צוותי שיפור איכות ומצוינות, שיתוף עובדים
אמנה לאיכות השירות

מספר קורס: 13597
שעות גמל: 40

תאריך פתיחה: 29/04/2018
מספר מפגשים: 5
שעות: 8:15 - 16:00
ימים: א ב ג ד ה

מרכז לימוד: מכללת אתגר - ירושלים
מחיר עמית: 152 ש"ח
אזור: ירושלים
עיר: ירושלים
כתובת: סוקולוב 15 - בית מיטשל