להיות בעיניינים
קבלת מידע אישי אודות פעילות העמותה
*
*
*

קורסים

חיפוש קורסים
אזור
מילת מפתח
חודש
יום
שעות גמול

תקשורת ארגונית
תמצית הקורס
זיהוי ערוצי תקשורת ארגונית
הכרת מודלים של תקשורת פורמאלית וא-פורמאלית
הבנת מקורות של חסמי תקשורת ודרכים להתמודדות אפקטיבית
תוכנית הלימוד
תפקידי התקשורת בארגון
גישות תיאורטיות בתקשורת ארגונית
זרימת מידע בארגון הפורמאלי ובארגון הא-פורמאלי
ליקויים בתהליכי תקשורת
אבחון האפקטיביות של התקשורת הארגונית
עיצוב ערוצי תקשורת ארגונית
התקשורת והגורם האנושי בארגון

מספר קורס: 13912
שעות גמל: 40

תאריך פתיחה: 29/04/2018
מספר מפגשים: 10
שעות: 16:30 - 19:45
ימים: א

מרכז לימוד: מכון תמר - קרית ארבע במועצה
מחיר עמית: 152 ש"ח
אזור: ירושלים
עיר: קריית ארבע
כתובת: בניין המועצה חדר דיונים מח' רווחה