להיות בעיניינים
קבלת מידע אישי אודות פעילות העמותה
*
*
*

קורסים

חיפוש קורסים
אזור
מילת מפתח
חודש
יום
שעות גמול

עבודת צוות
תמצית הקורס
הכרה והבנת הדינאמיקה המתרחשת בקבוצת עובדים
הבנת והכרת הכלים והמיומנויות להובלת צוותי עבודה אפקטיביים
תוכנית הלימוד
אפיון הצוות האפקטיבי
עקרונות וכלים לשיפור ניהול צוות עובדים (מיקוד, פומביות, איזון, שיטתיות)
שלבים בהתפתחות צוות
סגנונות ומיומנויות בניהול צוות (תוכן ותהליך)
תהליכים קבוצתיים בקבלת החלטות
ניהול ישיבות צוות

מספר קורס: 13874
שעות גמל: 50

תאריך פתיחה: 25/06/2018
מספר מפגשים: 13
שעות: 17:00 - 20:15
ימים: ב

מרכז לימוד: העמותה לקידום מקצועי - בית שמש
מחיר עמית: 190 ש"ח
אזור: ירושלים
עיר: בית שמש
כתובת: מועדון נוער ז'בוטינסקי, רח' פינת רביצקי