להיות בעיניינים
קבלת מידע אישי אודות פעילות העמותה
*
*
*

קורסים

חיפוש קורסים
אזור
מילת מפתח
חודש
יום
שעות גמול

קבלת החלטות
תמצית הקורס
קבלת החלטות היא חלק משגרת העבודה של כל עובד בכל דרגה ותפקיד בארגון. הקורס יעסוק במושגי יסוד בתחום, לרבות הכרות עם המודלים וכלים לתכנון תהליך קבלת החלטות . בנוסף הקורס יעסוק בהקניית מיומנויות בתהליך קבלת החלטות.
תוכנית הלימוד
מהי החלטה ותהליכי קבלת החלטות
תבניות חשיבה בתהליך קבלת החלטות
טכניקות בחקר החשיבה, בפתרון בעיות ובקבלת החלטות
סווג בעיות והחלטות
התהליך האנליטי
פיתוח וניסוח חלופות לצורך קבלת החלטות
חולשות ומגבלות אנוש והחשיבה הרציונאלית בקבלת החלטות
מודלים חלופיים בקבלת החלטות
קבוצות ומנהיגים
תהליכים קבוצתיים קלאסיים בקבלת החלטות

מספר קורס: 13668
שעות גמל: 40

תאריך פתיחה: 24/04/2018
מספר מפגשים: 10
שעות: 17:15 - 20:45
ימים: ג

מרכז לימוד: מכללת אתגר באר שבע
מחיר עמית: 152 ש"ח
אזור: דרום
עיר: באר שבע
כתובת: הסתדרות הנגב - דרך יצחק רגר