להיות בעיניינים
קבלת מידע אישי אודות פעילות העמותה
*
*
*

קורסים

חיפוש קורסים
אזור
מילת מפתח
חודש
יום
שעות גמול

יחסי ציבור ודוברות
תמצית הקורס
הכרת המיומנויות והכישורים הנדרשים מאיש יחסי ציבור ומדובר
הכרת תחומי העיסוק לעבודה בתחום
תוכנית הלימוד
יסודות ומודלים בתקשורת
אסטרטגיות וטקטיקות ביחסי ציבור
שיווק, פרסום ויחסי ציבור
יחסי ציבור כפונקציה ניהולית
טכניקות ביחסי ציבור
עיתונאות ויחסי ציבור
מיומנויות אישיות בדוברות וביחסי ציבור
מדידת אפקטיביות ביחסי ציבור
אתיקה מקצועית ודינים ביחסי ציבור

מספר קורס: 13617
שעות גמל: 40

תאריך פתיחה: 25/06/2018
מספר מפגשים: 10
שעות: 16:30 - 19:45
ימים: ב

מרכז לימוד: אקדמון פרוייקטים - שדות נגב
מחיר עמית: 152 ש"ח
אזור: דרום
עיר: שדות נגב
כתובת: בית יד לבנים