להיות בעיניינים
קבלת מידע אישי אודות פעילות העמותה
*
*
*

קורסים

חיפוש קורסים
אזור
מילת מפתח
חודש
יום
שעות גמול

אתיקה בארגונים
תמצית הקורס
הקנית כלים ומושגים בנושאי אתיקה תוך התמקדות בעולם התוכן של המשתתפים.
תוכנית הלימוד
מהי אתיקה
מודלים ותיאוריות באתיקה
אתיקה ערכית ואתיקה פרופסיונאלית
עקרונות צדק ומוסר בארגון
הגישות התועלתניות
אחריות פלילית ואחריות אזרחית לעבירות אתיות
פסיכולוגיה של קבלת החלטות אתיות בעסקים
זכויות העובדים וחובותיהם

מספר קורס: 14190
שעות גמל: 40

תאריך פתיחה: 18/06/2018
מספר מפגשים: 10
שעות: 17:00 - 20:15
ימים: ב

מרכז לימוד: מכון תמר - גבעת שאול
מחיר עמית: 152 ש"ח
אזור: ירושלים
עיר: ירושלים
כתובת: בית הדפוס 12 בניין בית השנהב