להיות בעיניינים
קבלת מידע אישי אודות פעילות העמותה
*
*
*

קורסים

חיפוש קורסים
אזור
מילת מפתח
חודש
יום
שעות גמול

מבוא לפסיכולוגיה
תמצית הקורס
מדע הפסיכולוגיה מעניק לעוסקים בו כלים להבנת התנהגות האדם והמניעים להתנהגותו. הקורס מאפשר הכרות עם הזרמים השונים בפסיכולוגיה, השפעתם על החברה, מאפייני הפסיכולוגיה ההתפתחותית, החינוכית והחברתית והקניית מיומנויות להתמודדות עם שינויים נורמטיביים בחברה המודרנית.
תוכנית הלימוד
מבוא לפסיכולוגיה – גישות, שיטות מחקר
תהליך התפיסה
למידה והתניה – גישה ביהביוריסטית, התניה קלאסית ואופראנטית,גישה
קוגניטיבית ולמידה חברתית
תיאוריות המוטיבציה
פסיכופתולוגיה
שיטות טיפול
החשיבה
פסיכולוגיה חברתית/פיזיולוגית/קלינית/קוגניטיבית/חינוכית
קוגניציה חברתית (חשיבה סיבתית, תהליכי ייחוס, סכמות וסטריאוטיפים)

מספר קורס: 14210
שעות גמל: 60

תאריך פתיחה: 17/06/2018
מספר מפגשים: 15
שעות: 16:30 - 19:45
ימים: א

מרכז לימוד: אינטלקט אקדמון - טירת הכרמל
מחיר עמית: 228 ש"ח
אזור: צפון
עיר: טירת הכרמל
כתובת: אשכול פיס, עזרא לנדאו 16